Vitajte na našom webe 

 

 Prevádzka  Materskej školy- Lienka, Želiezovce sa obnovuje od 1.6.2020.

Od 6,30 hod do 15,30 hod

Vchádzať sa bude len jedným vchodom a to od hlavnej cesty, kde sa na terase pavilónu A- ,,Včielky" bude merať telesná teplota dieťaťa a prebehne dezinfekcia, bez ktorej nebude možný vstup do šatne. Príjem detí je od 6,30 -8,00 hod. V areáli MŠ musia mať rodičia rúška a dodržiavať odstupy. Do šatne sa vstupuje po jednom. V šatni môže byť len jeden rodič a max 2 deti(súrodenci). Rodič dezinfikuje ruky dieťaťa aj svoje.V šatni sa môže rodič s dieťaťom zdržať max 10 min ako pri príchode aj odchode z MŠ. Aby pred šatňou nevznikali prestoje, prosíme rodičov, aby  v každej triede zapísali predpokladaný príchod aj odchod z MŠ. Deti si môžete vyzdvihnúť od 14,30 hod do 15,15 hod, nakoľko sa MŠ od 15,15 začína dezinfikovať.  Do skrinky vloží rodič 1 náhradné rúško. Je zakázané nosiť z domu hračky, dudlíky, fľaše a iný materiál z domáceho prostredia. Rodič donesie 1 pohár, z ktorého bude dieťa počas dňa piť. Bude označený menom, najlepšie zo skla alebo porcelánu, lebo sa bude 2x denne umývať v umývačke. Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia je čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia ), ktoré obsahuje informácie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho prenosného ochorenia a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu. Do zariadenia pre deti a mládež je prijaté len zdravé dieťa. Toto vyhlásenie donesie zákonní zástupca vyplnené pred prvým vstupom do MŠ. Denne sa bude prevádzať ranný filter, ktorý sa bude zapisovať. Preto prosíme, aby ste si doniesli vlastné pero.

Vyhlásenie 1.pdf (409061)

 

 

2% DANE

Všetkým rodičom, priateľom a priaznivcom materskej školy dávame na vedomie, že aj tento rok nám môžu darovať  2% z dane. Ako postupovať?
 1.  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za vás robí zamestnávateľ:                                                                              Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.Stiahnite si a vyplňte 2-.PDF (757,6 kB) v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 2. Podávate si daňové priznanie sami :                                                                                                                                         Riadne vyplňte daňové priznanie.Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 
 3. Postup pre právnické osoby:                                                                                                                                                      Riadne vyplňte daňové priznanie.Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.                                                                                                                                             Údaje, ktoré potrebujete uviesť:                                            Obchodné meno alebo názov: Lienka - občianske združenie pri Materskej škole Želiezovce                                                      Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: SNP 9, 93701 Želiezovce                Právna forma:  Občianske združenie                                            Identifikačné číslo (IČO/SID): 50621718
 
Minulý školský rok sa nám podarilo vyzbierať na 2% z dane 850€. 
ĎAKUJEME!
 

 

 
 
 

Aby deťom v MŠ nič nechýbalo

V septembri treba priniesť:

 • vankúš, paplón a posteľnú bielizeň (plachta s gumou, obliečky na vankúš a paplón)
 • pyžamko
 • prezúvky (nie vsuvky a šlapky)  
 • pohár, zubná kefka a zubná pasta
 • balík papierových vreckoviek a vyťahovacích vreckoviek
 • toaletný papier 4 ks
 • tekuté antibakteriálne mydlo
 • balík kancelárskeho papiera
 • hrebeň
 • vešiačik do skrinky
 • uteráčik s našitým pútkom
 • náhradné oblečenie do skrinky

A nezabudnite to označiť menom Vášho dieťaťa.